Về chúng tôi

Tuyển sinh cao đẳng

Tin học ứng dụng

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội được thành lập vào tháng 1 năm 1995. Trong những...

Chuyên ngành ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ được hình thành trên cơ sở tách ra từ Khoa Cơ sở theo quyết định số 535/QĐ-CĐKT1 ngày 25 tháng 12 năm 2013...

Công nghệ may, thời trang

Khoa May và Thời trang là đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, có chức năng đào tạo các...

Quản trị văn phòng

Tiền thân khoa Kinh tế và quản lý là Khoa Kinh tế được thành lập theo Đề án thành lập các khoa và tổ...

Kế toán

Khoa kế toán

Ngành quản trị kinh doanh

Khoa Giáo dục thể chất & Quốc phòng an ninh tiền thân là tổ môn Giáo dục thể chất & Quốc phòng trực thuộc Khoa...