Về chúng tôi

Tin tức sự kiện

Thông báo Gia hạn cuộc thi sáng tác Slogan

     Gia hạn thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 30/07/2017

NCS. Đỗ Việt Hà, giảng viên khoa Luật và chính trị bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Chiều ngày 16/06/2017, tại Trường Đại học Khoa học...

Thành lập Khoa may & Thời trang và Trung tâm Tư vấn, Đào tạo Kế toán, Kiểm toán và Thuế

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có tay nghề cho các doanh nghiệp, trong năm học 2017-2018, trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp...