Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

CN. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

13/05/2020

Cử nhân Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Số điện thoại: 0904429186

Email: thuyntt@hiec.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý thư viện; 

Quá trình công tác:

- Từ 2004-nay, Cán bộ giáo vụ - Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

 

Bài viết cùng chuyên mục