Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths. Lê Thị Thuý

16/05/2020

Ths. Lê Thị Thuý

Số điện thoại: 0987895503

Email: thuylt@hiec.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin; 

Quá trình công tác:

- Từ 2013-nay, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Môn học giảng dạy:

+ Cơ sở dữ liệu.

+ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

+ Các môn Lập trình: C, C#

+ Các môn Thương mại điện tử

Bài viết cùng chuyên mục