Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths Hà Ngọc Trung

13/05/2020

Ths Hà Ngọc Trung – Phụ trách Khoa

Số điện thoại: 0943399166

Email: hangoctrungktcn@gmail.com; trunghn@hiec.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật nhiệt lạnh (Điện lạnh)

Thành tích khoa học: Tham gia 01 đề tài của tổng cục năng lượng, Bộ công thương, Biên soạn 05 Giáo trình Điện CN, Điện tử CN, Thiết kế chương trình và Biên soạn giáo trình nghề KT máy lạnh &ĐHKK

Quá trình công tác:

  • Từ 2012 – 8/2018: Giảng viên trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ.
  • Từ 9/2018 – 11/2018: Giảng viên, Tổ Kỹ thuật Công nghệ, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp HN
  • Từ 11/2018 – 1/2020: Giảng viên, Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật Công nghệ, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp HN
  • Từ 4/2019 đến nay: Giảng viên, Phụ trách khoa trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp HN

Môn học giảng dạy:

+ Mạch điện

+ Vẽ điện

+ Đo lường điện

+ Vật liệu và an toàn điện

+ Khí cụ điện

+ Máy điện

+ Cung cấp điện

           + Các môn cơ sở nghề KT Máy lạnh &ĐHKK

           + Các môn chuyên nghành nghề KT Máy lạnh &ĐHKK

           + Các môn chuyên sâu nghề KT Máy lạnh &ĐHKK

Các giáo trình đã tham gia biên soạn

           + Thiết kế chương trình nghề KT máy lạnh &ĐHKK hệ Cao đẳng và Trung cấp trường Cao đằng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, 2019

            + Giáo trình Mạch điện, trường Cao đằng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, 2018

            + Giáo trình Máy điện, trường Cao đằng Kinh tế CN Hà Nội, 2018

            + Giáo trình KT lắp ráp mạch điện, trường Cao đằng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, 2019

            + Giáo trình Mạch điện tử tương tự, trường Cao đằng Kinh tế CN Hà Nội, 2019

            + Giáo trình Truyền động điện, trường Cao đằng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, 2019

            + Phụ trách biên soạn giáo trình nghề KT máy lạnh &ĐHKK, trường Cao đằng Kinh tế CN Hà Nội, 2019

Bài báo, tạp chí

            + Thành viên tham gia đề tài: “Đánh giá hiệu quả chương trình dán nhãn năng lượng năm 2015”-Tổng cục năng lượng, Bộ công thương.

Bài viết cùng chuyên mục