Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths. Phạm Thu Cát

15/05/2020

Ths: Phạm Thu Cát – Trưởng khoa

Số điện thoại: 0915632201

Email: phamthucat@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Mỹ thuật ứng dụng

Quá trình công tác:

· Từ 05/2003 đến 02/2017: Trưởng BM thiết kế thời trang – Trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội

· Từ 03/2017 đến nay: Trưởng khoa - Giảng viên - Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Môn học giảng dạy:

- Chuyên ngành May thời trang:

- Thiết kế trang phục 1,2

- Thực hành thiết kế trang phục 1,2

- Công nghệ may 1,2,3

- Thực hành công nghệ may 1,2,3

- Chuyên ngành thiết kế thời trang:

- Thiết kế thời trang 1,2,3

- Thực hành thiết kế thời trang 1,2,3

- Vẽ mỹ thuật

- Thiết kế chuyển đổi mẫu

- Hình họa 1,2

Các giáo trình chủ biên đã tham gia biên soạn:

- Giáo trình Hình họa 1 - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

- Giáo Trình đồ họa thời trang - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

- Bài giảng Thiết kế trang phục 1,2 

- Bài giảng Công nghệ may 1,2 

- Bài giảng Vật liệu may 

- Bài giảng Thiết bị may

- Bài giảng Sử lý hoàn tất sản phẩm dệt may

- Bài giảng Tổ chức sản xuất 

- Bài giảng Vẽ mỹ thuật

- Bài giảng Mỹ thuật trang phục

Nghiên cứu khoa học:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường "Sử dụng hình ảnh trong giảng dạy môn vẽ hình họa" - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

 

Bài viết cùng chuyên mục