Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Chuẩn đầu ra nghề Thương mại điện tử - trình độ cao đẳng, trung cấp

28/12/2020

CHUẨN ĐẦU RA NGHỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

2.1. Giới thiệu chung về nghề

           Người học nghề Thương mại điện tử có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về thương mại điện tử, có năng lực tổ chức, khai thác và phát triển các ứng dụng CNTT hỗ trợ các hoạt động giao dịch điện tử, thương mại, kinh doanh điện tử, chứng thực và an toàn trong giao dịch điện tử.

2.2. Kiến thức

 • Có được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên;
 • Hiểu về các ứng dụng tin học văn phòng thông dụng, đồ họa cơ bản;
 • Biết Thiết kế web theo chuẩn SEO;
 • Hiểu hoạt động sản xuất- kinh doanh thương mại; Lập kế hoạch tiếp thị số, chọn thị trường và tâm lý khách hàng, kỹ thuật tiếp thị số; Hiểu rõ các chế độ chính sách của Nhà nước về thương mại, chính sách thương mại của các nước trên thế giới.
 • Hiểu các phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống kinh doanh trực tuyến, tiếp thị, thanh toán điện tử, nền kinh tế điện tử, công nghệ web và mạng xã hội, đặc điểm người sử dụng web…

2.3. Kỹ năng:

 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (tương đương chuẩn tin học quốc tế IC3 GS4 và MOS);
 • Có khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh (tương đương trình độ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam);
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, trình diễn, truyền thông và quan hệ cộng đồng;
 • Có kỹ năng triển khai kế hoạch marketing trực tuyến và sử dụng các công cụ marketing trực tuyến;
 • Phân tích và thiết kế hệ thống thương mại điện tử của một cơ quan, doanh nghiệp;
 • Thiết kế và quản trị Website thương mại điện tử;
 • Sử dụng và khai thác các phần mềm tác nghiệp thương mại điện tử phổ biến;
 • Nâng cao về sử dụng các phần mềm tin học thông dụng và các công cụ của mạng Internet…

2.4. Mức độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm

 • Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Có tính làm việc cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác và an toàn, thực hiện tốt 5S
 • Có khả năng hướng dẫn, giám sát được công việc trong nhóm
 • Có khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn.

2.5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

 • Cung cấp giải pháp về thương mại điện tử;
 • Triển khai hoạt động và ứng thương mại điện tử;
 • Quản lý hoặc ứng dụng thương mại điện tử trong các cơ quan nhà nước;
 • Tư vấn SEO;
 • Thiết kế trang web bán hàng theo chuẩn SEO
 • Marketing trực tuyến;
 • Giảng dạy trong lĩnh vực thương mại điện tử tại các cơ sở đào tạo nghề.

2.6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

 • Người học sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Thương mại điện tử trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;
 • Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ trong cùng lĩnh vực đào tạo./.

 

CHUẨN ĐẦU RA NGHỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

2.1. Giới thiệu chung về nghề

             Người học nghề Thương mại điện tử có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về thương mại điện tử, có năng lực tổ chức, khai thác và phát triển các ứng dụng CNTT hỗ trợ các hoạt động giao dịch điện tử, thương mại, kinh doanh điện tử, chứng thực và an toàn trong giao dịch điện tử.

2.2. Kiến thức

 • Có được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên;
 • Hiểu về các ứng dụng tin học văn phòng thông dụng, đồ họa cơ bản;
 • Biết Thiết kế web theo chuẩn SEO;
 • Hiểu hoạt động sản xuất- kinh doanh thương mại; Lập kế hoạch tiếp thị số, chọn thị trường và tâm lý khách hàng, kỹ thuật tiếp thị số; Hiểu rõ các chế độ chính sách của Nhà nước về thương mại, chính sách thương mại của các nước trên thế giới.
 • Hiểu các phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống kinh doanh trực tuyến, tiếp thị, thanh toán điện tử, nền kinh tế điện tử, công nghệ web và mạng xã hội, đặc điểm người sử dụng web…

2.3. Kỹ năng:

 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (tương đương chuẩn tin học quốc tế IC3 GS4 và MOS);
 • Có khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh (tương đương trình độ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam);
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, trình diễn, truyền thông và quan hệ cộng đồng;
 • Có kỹ năng triển khai kế hoạch marketing trực tuyến và sử dụng các công cụ marketing trực tuyến;
 • Phân tích và thiết kế hệ thống thương mại điện tử của một cơ quan, doanh nghiệp;
 • Thiết kế và quản trị Website thương mại điện tử;
 • Sử dụng và khai thác các phần mềm tác nghiệp thương mại điện tử phổ biến;
 • Nâng cao về sử dụng các phần mềm tin học thông dụng và các công cụ của mạng Internet…

2.4. Mức độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm

 • Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Có tính làm việc cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác và an toàn, thực hiện tốt 5S
 • Có khả năng hướng dẫn, giám sát được công việc trong nhóm
 • Có khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn.

2.5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

 • Cung cấp giải pháp về thương mại điện tử;
 • Triển khai hoạt động và ứng thương mại điện tử;
 • Quản lý hoặc ứng dụng thương mại điện tử trong các cơ quan nhà nước;
 • Tư vấn SEO;
 • Thiết kế trang web bán hàng theo chuẩn SEO
 • Marketing trực tuyến;
 • Giảng dạy trong lĩnh vực thương mại điện tử tại các cơ sở đào tạo nghề.

2.6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

 • Người học sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Thương mại điện tử trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;
 • Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ trong cùng lĩnh vực đào tạo./.

Bài viết cùng chuyên mục