Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2024

Nhà trường liên tục tuyển sinh trình độ cao đẳng 

Nam    Nữ   
Hộ khẩu thường trú
Tên trường cuối cấp
Nhập điểm tổng kết năm lớp 12
 
Cập nhật ảnh
 
 
Địa chỉ liên hệ
  
  
Chú ý những trường có dấu (*) là bắt buộc