Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Giới thiệu khoa

     Khoa Kỹ thuật – Công nghệ là một Khoa chuyên môn trực thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội. Khoa Kỹ thuật – Công nghệ được thành lập ngày 16/01/2020 theo quyết định số: 40/QĐ-CĐKT của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội  trên cơ sở Tổ Kỹ thuật – Công nghệ thành lập ngày 15/11/2018. Tuy là một Khoa mới thành lập nhưng với đội ngũ là các Giảng viên giàu kinh nghiệm chuyển về công tác tại Khoa từ các Trường Cao đẳng, Đại học có uy tín trong lĩnh vực dạy nghề và Khoa được nhà trường đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu dạy và học cho các nghề khoa đang đào tạo.

Chi tiết

Hoạt động khác