Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths Nguyễn Thị Hằng

13/05/2020

Ths Nguyễn Thị Hằng – Giảng viên

Số điện thoại: 0862.612.812

Email: hangnguyen1208.hn@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sư phạm kỹ thuật điện

Quá trình công tác:

- Từ 2012 – 2019: Giáo viên trường Trung cấp nghề số 18/BQP

- Từ 12/2019 đến nay: Giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Công

nghiệp Hà Nội

Môn học giảng dạy:

+ Vật liệu – an toàn điện

+ Mạch điện

+ Đo lường điện

+ Máy điện

+ Trang bị điện

+ Truyền động điện

+ Vẽ điện

+ Cung cấp điện

+ Khí cụ điện

+ Thực hành điện cơ bản

+ Kỹ thuật lắp ráp mạch điện

+An toàn lao động điện lạnh

Các giáo trình đã tham gia biên soạn

Tham gia biên soạn Đề cương bài giảng, Giáo trình nghề Điện công nghiệp nội bộ

Bài viết cùng chuyên mục