Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ks Nguyễn Tuấn Dương

13/05/2020

Ks Nguyễn Tuấn Dương - Giảng viên

Số điện thoại: 0339983955

Email: tuanduong96124@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư Điều khiển & Tự động hóa

Quá trình công tác:

  • Từ 01/2020 đến nay: Giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Môn học giảng dạy:

+ Vật liệu – an toàn điện

+ Mạch điện

+ Đo lường điện

+ Vẽ điện

+ Cung cấp điện

+ Khí cụ điện

+ Thực hành điện cơ bản

+ Kỹ thuật lắp ráp mạch điện

Bài viết cùng chuyên mục