Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Giới thiệu

1.Thành lập: Phòng CT HSSV được thành lập theo Quyết định 1369/ QĐ – CĐKT ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội.

Chi tiết

Cơ cấu nhân sự