Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Khoa Công nghệ Thông tin

Địa chỉ: Cơ sở 1: Tầng 4, nhà B\ CS2: Tầng 1, nhà E

Điện thoại: 0243.556.2953  

Email: k.cntt@hiec.edu.vn

Khoa Kinh tế Quản lý

Địa chỉ: Cơ sở 1: Tầng 5, nhà B

Điện thoại:

Xem chi tiết

Khoa Pháp luật và Lý luận Chính trị

Địa chỉ: Tầng 5, nhà B, cơ sở 1\Tầng 1, nhà E, CS 2.

Điện thoại: 024.3556.2951

Email: k.lyluanchinhtri@hiec.edu.vn

Xem chi tiết

Khoa Kế toán Tài chính

Địa chỉ: Tầng 4, nhà B, cơ sở 1\Tầng 1, nhà E, CS2.

Điện thoại: 024.35562955  -  024.36886609

Email: k.ketoan@hiec.edu.vn 

Xem chi tiết

Khoa Ngoại ngữ và Khoa học cơ bản

Địa chỉ: Tầng 5, nhà B, cơ sở 1\Tầng 1, nhà E, CS 2.

Điện thoại: 04.35562950

Email: k.ngoaingu@hiec.edu.vn

Xem chi tiết

Khoa Giáo dục thể chất và An ninh Quốc phòng

Địa chỉ: Tầng 1, nhà B, cơ sở 2

Điện thoại: (024) 36857992 

Email: k.thechat@hiec.edu.vn 

Xem chi tiết

Khoa May và Thời trang

Địa chỉ: Tầng 4, nhà B, cơ sở 1\Tầng 3, nhà E, CS 2.

Điện thoại: 043.555.3996 - 0243.685.7866  

Emal:  k.maythoitrang@hiec.edu.vn

Xem chi tiết

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Địa chỉ: Tầng 5, nhà B, cơ sở 1\Tầng 5, nhà E, CS 2.

Điện thoại: 0943399166; 

Email: trunghn@hiec.edu.vn;

Xem chi tiết

Bộ môn Du lịch - Khách sạn

Địa chỉ: Tầng 4, nhà B, cơ sở 1\Tầng 3, nhà E, CS 2.

Điện thoại: 043.555.3996 - 0243.685.7866  

Emal:  k.dulichkhachsan@hiec.edu.vn

Xem chi tiết