Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

 

Khoa Công nghệ thông tin

Địa chỉ: CS1: Tầng 4 toà nhà 5 tầng, CS2: Tầng 1 nhà E.

Xem chi tiết

Khoa Kế toán tài chính

Địa chỉ: CS1: Tầng 4 toà nhà 5 tầng, CS2: Tầng 1 nhà E.

Xem chi tiết

Khoa Luật và Lý luận chính trị

Địa chỉ: CS1: Tầng 4 toà nhà 5 tầng, CS2: Tầng 1 nhà E.

 Điện thoại: 0243 556 2951

Xem chi tiết

Khoa Ngoại ngữ và KH cơ bản

Địa chỉ: CS1: Tầng 5 toà nhà 5 tầng, CS2: Tầng 1 nhà E

Xem chi tiết

Khoa Kinh tế và quản lý

Địa chỉ: CS1: Tầng 4 toà nhà 5 tầng, CS2: Tầng 1 nhà E.

Điện thoại:  0243 556 2954

Xem chi tiết

Khoa May và thời trang

Địa chỉ: CS1: Tầng 2 toà nhà 5 tầng, CS2: Tầng 1 nhà E.

Xem chi tiết

Bộ môn Du lịch khách sạn

Địa chỉ: CS1: Tầng 5 toà nhà 5 tầng, CS2: Tầng 2 nhà C.

Xem chi tiết

 

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Địa chỉ: CS1: Tầng 5 toà nhà 5 tầng, CS2: Tầng 1 nhà E

Xem chi tiết