Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

 

1. Hình thành:

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo (tên tiếng Anh: Division of Examination and Training Quality Accreditation) được thành lập theo Quyết định số 235/QĐ – CĐKT ngày 25/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội.

2.Chức năng nhiệm vụ:

Phòng có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức hoạt động khảo thí, hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo, chủ trì vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo trong Nhà trường.

Hoạt động khảo thí: Chủ trì xây dựng hệ thống văn bản quy định, quy trình và hướng dẫn thực hiện tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun; đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác.

Hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo: Chủ trì quản lý hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn việc kiểm định chất lượng đào tạo, tổ chức vận hành Hệ thống bảo đảm chất lượng của Nhà trường ; Chủ trì thực hiện việc tự đánh giá cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo của trường; tham gia các hoạt động kiểm định theo quy định của Bộ Lao động thương binh và Xã hội; Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trường, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng trong trường.

3.Cơ cấu nhân sự:

Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo hiện có 03 cán bộ viên chức:

- Lãnh đạo phòng :  01 đ/c; 

- Cán bộ chuyên viên: 02 đ/c;

4.Thành tích tiêu biểu:

Tập thể phòng được tặng Bằng khen cấp Bộ Công thương năm học 2019  - 2020 và nhiều năm liền có cá nhân đạt chiến sỹ thi đua, bằng khen cấp Bộ Công thương trong phong trào lao động giỏi, sáng tạo tại cơ sở.

5.Liên hệ công tác:

- Văn phòng: Tầng 4, tòa nhà B, số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy,  Hà Nội

 email: p.khaothi.kdcl@hiec.edu.vn

- Trưởng phòng: Trần Vân Anh – ĐT: 0904345575 – email: anhtv@hiec.edu.vn