Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Mục tiêu:

- Trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đào tạo nhiều ngành nghề, nhiều trình độ, đạt chuẩn trường chất lượng cao vào năm 2025;

- Trường hoạt động theo mô hình cơ sở GDNN công lập, tự chủ.

Sứ mệnh:

Cung cấp dịch vụ GDNN các trình độ; cung cấp dịch vụ khoa học – công nghệ; cung cấp dịch vụ khác phù hợp khả năng của nhà trường và nhu cầu của xã hội.