Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

CN. Lương Hải Chính

28/02/2023

Cử nhân khoa học

Số điện thoại: 0879.188.555

Email: chinhlh@hiec.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Hà Nội – Sư phạm kỹ thuật

Quá trình công tác:

 • Từ 08/2002 – 08/2008: Giảng viên trường kỹ thuật nghiệp vụ công trình Giao Thông
 • Từ 2008 – 2009 : Công ty CP hợp tác ĐTXD công trình TDT
 • Từ 01/2010 - 07/2011: Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông
 • Từ 01/2013 - 08/2018: Công ty TNHH máy thiết bị nặng VIMCO
 • Từ 06/2016 - Đến nay: Công ty TNHH xây dựng phát triển Bảo Minh

Môn học giảng dạy:

 • Cơ sở kỹ thuật điện
 • Điện tử cơ bản
 • Đo lường điện
 • Đo lường điện lạnh
 • Khí cụ điện
 • Kỹ thuật điện
 • Vẽ kỹ thuật

Các giáo trình đã tham gia biên soạn ( tài liệu lưu hành nội bộ)

          + Giáo trình Kỹ thuật đo lường điện tử, trường Cao đẳng nghề điện – Sóc Sơn

          + Giáo trình Đo lường điện, trường kỹ thuật nghiệp vụ công trình Giao Thông – Sóc Sơn

          + Giáo trình Kỹ thuật điện tử, trường Cao đẳng nghề điện - Sóc Sơn

          + Giáo trình Vẽ kỹ thuật, trường Cao đẳng nghề điện - Sóc Sơn

          + Giáo trình Trang thiết bị điện, trường Cao đẳng nghề điện - Sóc Sơn

          + Giáo trình Vẽ kỹ thuật, trường kỹ thuật nghiệp vụ công trình Giao Thông - Sóc Sơn

 

 

Bài viết cùng chuyên mục