Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths Nguyễn Thị Ngọc Hà

13/05/2020

Ths Nguyễn Thị Ngọc Hà – Giảng viên

Số điện thoại: 0972.286.586

Email: Ngocha090387@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hóa nông lâm nghiệp

Quá trình công tác:

Từ 2011 – 2019: Giáo viên trường Trung cấp nghề số 10 BQP

Từ 12/2019 đến nay: Giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Môn học giảng dạy:

+ Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hòa không khí

+ An toàn điện lạnh

+ Vật liệu điện lạnh

+ Lạnh cơ bản

+ Thực hành hàn điện lạnh

+ Đo lường điện lạnh

+ Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp

+ Hệ thống điều hòa không khí cục bộ

+ Tính toán thiết kế hệ thống máy lạnh vừa và nhỏ

+ Hệ thống máy lạnh công nghiệp

Các giáo trình đã tham gia biên soạn

+ Kỹ thuật nhiệt, trường trung cấp nghề số 10 BQP, 2012

+ An toàn điện lạnh, trường trung cấp nghề số 10 BQP, 2012

+ Vật liệu điện lạnh, trường trung cấp nghề số 10 BQP, 2012

+ Lạnh cơ bản, trường trung cấp nghề số 10 BQP, 2012

+ Thực hành hàn điện lạnh, trường trung cấp nghề số 10 BQP, 2012

+ Đo lường điện lạnh, trường trung cấp nghề số 10 BQP, 2012

+ Hệ thống máy lạnh DD và thương nghiệp, trường trung cấp nghề số 10 BQP, 2012

+ Hệ thống điều hòa không khí cục bộ, trường trung cấp nghề số 10 BQP, 2012

+ Tính toán thiết kế HT máy lạnh vừa và nhỏ, trường trung cấp nghề số 10 BQP, 2012

+ Hệ thống máy lạnh công nghiệp, trường trung cấp nghề số 10 BQP, 2012

Bài viết cùng chuyên mục