Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths Ngô Thị Thu Trang

13/05/2020

Ths Ngô Thị Thu Trang - Giảng viên

Số điện thoại: 0982.398.999

Email: ngothithutrang84@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện tử số, Ths QLKT

Môn học giảng dạy:

+ Kỹ thuật điện tử

+ Mạch điện

+ Kỹ thuật lập trình

+ Kỹ thuật xung – số

+ Đo lường điện

+ Điện tử cơ bản

+ Kỹ thuật cảm biến

+ Vẽ điện

+ Thiết kế mạch bằng máy vi tính

+ Mạch điện tử số

+ Vi điều khiển

+ An toàn lao động vật liệu điện lạnh

+ Vật liệu điện lạnh

+ Vật liệu an toàn điện

+ Điều khiển lập trình PLC

+ Khí cụ điện

+ Kỹ thuật đo lường điện tử

+ Máy điện

+ Cơ sở kỹ thuật  điên

+  Điện gia dụng

+ Điện tử công suất

Các giáo trình đã tham gia biên soạn

            + Giáo trình nội bộ Vật liệu điện lạnh, trường Cao đằng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, 2019

            + Giáo trình nội bộ  An toàn lao động điện lạnh trường Cao đằng Kinh tế CN Hà Nội, 2019

            + Giáo trình nội bộ Hệ thống điều hoà không khí cục bộ, trường Cao đằng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, 2019

            + Giáo trình nội bộ Điện tử chuyên ngành, trường Cao đằng Kinh tế CN Hà Nội, 2019

            + Giáo trình nội bộ  Điều hòa không khí ô tô, trường Cao đằng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, 2019

Bài viết cùng chuyên mục