Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths Vũ Thanh Huyền

13/05/2020

Ths Vũ Thanh Huyền - Giảng viên kiêm nhiệm

Số điện thoại: 0988470879

Email: vuhuyennguyen@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Sư phạm kỹ thuật

Thành tích khoa hoc:

Quá trình công tác:

Từ 2007 đến nay là giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Trong đó

2007 - 2010: Giảng viên khoa Cơ bản cơ sở

2010 – 2014: Giảng viên kiêm chức trung tâm đào tạo bồi dưỡng

2014 - 2017: Giảng viên khoa Cơ bản cơ sở

2018 – 2021: Giảng viên kiêm chức phòng Khảo thí & KĐCL

Môn học giảng dạy:

+ Môn Kỹ thuật đại cương

Các giáo trình đã tham gia biên soạn:

+Giáo trình Kỹ thuật đại cương cương trường Cao đằng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, 2008

Bài viết cùng chuyên mục