Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths Đỗ Thị Xuân

13/05/2020

Ths Đỗ Thị Xuân – Giảng viên

Số điện thoại: 0984.397482

Email: dtx.xuan@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ sư phạm kỹ thuật điện

Quá trình công tác:

Từ 2008 – 2019: Giáo viên trường Trung cấp nghề số 18/ BQP

Từ  T4/2019 đến nay: Giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Môn học giảng dạy:

Đã tham gia giảng dạy các môn học chuyên ngành Điện công nghiệp như:

+Cung cấp điện

+Đo lường điện

+Điều khiển lập trình PLC

+Khí cụ điện

+Kỹ thuật điện

+Mạch điện

+Máy điện

+Trang bị điện

+Truyền động điện

+Thực hành tích hợp

+Điều khiển lập trình PLC

+Vật liệu an toàn điện

Các giáo trình đã tham gia biên soạn

Tham gia biên soạn một số giáo trình sử dụng nội bộ trong Nhà trường như:

     -     Giáo trình Kỹ thuật điện, trường Cao đằng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, 2019

     -     Giáo trình Trang bị điện, trường Cao đằng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, 2019

     -     Giáo trình Điện gia dụng, trường Cao đằng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, 2019

     -     Giáo trình Truyền động điện, trường Cao đằng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, 2019

     -    Giáo trình Kỹ thuật lắp ráp mạch điện, trường Cao đằng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, 2019

Bài viết cùng chuyên mục