Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

KS. Vũ Văn Thắng

16/05/2020

KS. Vũ Văn Thắng

Số điện thoại: 0987209839

Email: thangvv@hiec.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin; 

Quá trình công tác:

- Từ 2001-nay, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Môn học giảng dạy:

+ Quản trị Cơ sở dữ liệu

+ Các môn về Quản trị mạng

Bài viết cùng chuyên mục