Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths. Lê Huy Hoàng

16/05/2020

 

Ths. Lê Huy Hoàng - Trưởng khoa

Số điện thoại: 0904.233501

Email: hoanglh@hiec.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính)

Môn học giảng dạy:

+ Thiết kế web;

+ Lập trình web;

+ Lập trình Windows: C, C++, C#, VB, VB.net, Android

+ Cơ sở dữ liệu;

+ Quản trị cơ sở dữ liệu

Bài viết cùng chuyên mục