Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths. Phạm Thanh Trà

16/05/2020

Ths. Phạm Thanh Trà

Số điện thoại: 0915318816

Email: trapt@hiec.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Môn học giảng dạy:

+ Thiết kế web;

+ Lập trình Windows: C, C++, C#, VB, VB.net, Android, PHP, ASP

+ Cơ sở dữ liệu;

+ Quản trị cơ sở dữ liệu

Bài viết cùng chuyên mục