Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Danh sách Cán bộ, Giảng viên Khoa Kế toán - Tài chính

18/05/2020

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Điện thoại

Email

Chức vụ

BỘ MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

1

Nguyễn Thị Linh

Thạc sĩ

0913316991

linhnguyenthi121979@gmail.com

Trưởng Khoa

2

Đỗ Tiến Dũng

Thạc sĩ

0916978879

dotiendung1979@gmail.com

P. Trưởng Khoa

3

Vũ Thị Thu Hiền

Thạc sĩ

0902022499

hienvt1211@gmail.com

Trưởng Bộ môn KTTC

4

Nguyễn Thị Phương  Dung

Thạc sĩ

0983900981

phuongdungn690@gmail.com

Giảng viên

Bộ môn KTTC

5

Vũ Thị Dung

Thạc sĩ

0386618789

dungvt154@gmail.com

Giảng viên

Bộ môn KTTC

6

Trần Thị Hảo

Thạc sĩ

0986890996

haoktm@gmail.com

Giảng viên

Bộ môn KTTC

7

Doãn Thị Hường

Thạc sĩ

0982752988

thuhuongkthn@gmail.com

Giảng viên

Bộ môn KTTC

8

Nguyễn Thị Thu Hương

Thạc sĩ

0974139149

huongthu2605@gmail.com

Giảng viên

Bộ môn KTTC

9

Phạm Thị Thanh Thủy

Thạc sĩ

0915376267

tkmmptt@yahoo.com

Giảng viên

Bộ môn KTTC

10

Nguyễn Thị Nguyệt

Cử nhân

0934409397

Nguyetnguyen1380@gmail.com

Thư ký khoa

BỘ MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

11

Trần Thị Thanh Nga

Thạc sĩ

0912752562

Phungaks@gmail.com

Trưởng Bộ môn NLKT

12

Lê Thu Hậu

Thạc sĩ

0983680900

thuhau2811@gmail.com

Giảng viên

Bộ môn NLKT

13

Bùi Thu Huyền

Thạc sĩ

0975727438

thuhuyen979@gmail.com

Giảng viên

Bộ môn NLKT

14

Nguyễn Thị Mai Hương

Thạc sĩ

0979563124

maihuongcdkt@gmail.com

Giảng viên

Bộ môn NLKT

15

Phạm Thị Hương

Thạc sĩ

0985978381

huongpham1984@gmail.com

Giảng viên

Bộ môn NLKT

16

Lê Thị Diệu Linh

Thạc sĩ

0978241276

Lelinh36276@gmail.com

Giảng viên

Bộ môn NLKT

17

Đặng Thị Ánh Ngọc

Thạc sĩ

0985511382

Ngochung16082006@gmail.com

Giảng viên

Bộ môn NLKT

18

Ngô Thị Thu Trang

NCS. Ths

0982083289

ngothutrang229@gmail.com

Giảng viên

Bộ môn NLKT

19

Đinh Thị Huệ

Thạc sĩ

0984943535

Huelinh06@gmail.com

Giảng viên

Bộ môn NLKT

BỘ MÔN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

20

Nguyễn Thị Dung

Thạc sĩ

0983062125

dungthang36@gmail.com

Trưởng Bộ môn

TCNH

21

Phùng Thị Tuyết Mai

Thạc sĩ

0904727659

phungcatchi76@gmail.com

Giảng viên

Bộ môn TCNH

22

Lê Thị Thanh Hoa

Thạc sĩ

0982847703

lehoacdktcn@gmail.com

Giảng viên

Bộ môn TCNH

23

Cao Thị Phương

Thạc sĩ

0986893483

hoangminhphuong1911@gmail.com

Giảng viên

Bộ môn TCNH

Bài viết cùng chuyên mục