Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Thông báo Gia hạn cuộc thi sáng tác Slogan

17/07/2017

Thông báo Gia hạn cuộc thi sáng tác Slogan

           

THÔNG BÁO
GIA HẠN CUỘC THI SÁNG TÁC SLOGAN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 

Căn cứ vào Thông báo số 68 TB/CĐKT ngày 11/05/2017 của trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội về “Cuộc thi sáng tác Slogan trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội”.

Căn cứ vào tình hình thực tế, kết quả nhận bài dự thi đợt 1, Ban tổ chức cuộc thi thông báo như sau:

Gia hạn thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 30/07/2017

Ban tổ chức thông báo để các Phòng, Khoa, Trung tâm và Cán bộ nhân viên trong toàn trường và tổ chức, cá nhân ngoài trường biết tiếp tục tham gia./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Hà Xuân Quang

Bài viết cùng chuyên mục