Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN
Tin nổi bật

Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

28/05/2020

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI CHUẨN BỊ TỐT CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 

     Căn cứ vào Kế hoạch số 177/KH- ĐU ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội về tổ chức đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ nhà trường đã nghiêm túc thực hiện đúng nội dung, yêu cầu, tiến độ đề ra của Đảng ủy cấp trên; chú trọng chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ trực thuộc; đồng thời, chủ động, khẩn trương trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ nhà trường theo phương châm: đoàn kết- đổi mới, sáng tạo- phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của cán bộ viên chức, HSSV đối với Đảng.

     Để chào mừng đại hội Đảng các cấp, chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, các đơn vị trong nhà trường đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thực hiện nhiều công trình chào mừng Đại hội.  Đây là những hoạt động, công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng vào tổ chức thành công Đại hội và sự phát triển của nhà trường trong thời gian tới.

     Với công tác chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của Đảng ủy và các bộ phận chức năng, tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của tập thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, chúng ta tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp.

                                                    Bài viết: TS. Vũ Trà Giang  - Bí thư Chi bộ 7

 

Bài viết cùng chuyên mục