Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN
Tin nổi bật

Hoàn thành đại hội điểm cấp chi bộ, Tiến tới đại hội đảng bộ Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp hà nội Nhiệm kỳ 2020 - 2025

25/05/2020

 

Hoàn thành đại hội điểm cấp chi bộ, Tiến tới đại hội đảng bộ Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp hà nội Nhiệm kỳ 2020 - 2025

      Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-ĐU ngày 27 tháng 11 năm 2019 về  tổ chức Đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp HN lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025; Hướng dẫn số 197 HD/ĐU ngày 5 tháng 2 năm 2020 về Tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ 1 và Chi bộ 7 là đơn vị được lựa chọn và tổ chức đại hội điểm vào ngày 5,6/3/2020. Đồng chí NGƯT.TS. Nguyễn Công Quang - Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường, đồng chí NGND. TS. Hà Xuân Quang - Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành đã dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ.

            Đồng chí NGND.TS. Hà Xuân Quang - Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ

           Đồng chí NGƯT.TS. Nguyễn Công Quang - Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ 1

     Đại hội các Chi bộ được triển khai trên tinh thần nghiêm túc, đổi mới, hiệu quả, đúng thời gian, nội dung quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy; Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đại hội các chi bộ đã đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các đảng viên trong Chi bộ.

            

Các đại biểu thực hiện biểu quyết tại Đại hội

    Thông qua Đại hội, các chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022 của chi bộ; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu ra cấp ủy chi bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

           

Bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 tại Đại hội

      Theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các chi bộ đã tiến hành các bước, quy trình tổ chức và bầu cử theo quy định; nghiêm túc, dân chủ trong việc xem xét, lựa chọn những đảng viên đủ tiêu chuẩn theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Theo đó, tại Đại hội các Chi bộ đã bầu ra cấp ủy xứng đáng để lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2022.

             

Ban Chi ủy Chi bộ 1 ra mắt nhiệm kỳ 2020 - 2022

                 

Ban Chi ủy Chi bộ 7 ra mắt nhiệm kỳ 2020 - 2022

      Đại hội Chi bộ 1 và Chi bộ 7 đã thành công, qua đây Đảng ủy sẽ rút kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ trong đảng bộ,  là tiền đề quan trọng để tổ chúc thành công Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Một số hình ảnh trong Đại hội

           

Toàn cảnh Đại hội

           

              Đồng chí TS.Đồng Trung Chính bí thư chi bộ trình bày Báo cáo chính trị

        

                           Các đại biểu thảo luận,  tham luận tại đại hội

                                     Bài viết và ảnh: TS. Vũ Trà Giang, bí thư chi bộ 7 - HIEC

Bài viết cùng chuyên mục