Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN
Tin nổi bật

Luật Đất đai năm 2024

15/05/2024

      Luật Đất đai mới nhất hiện nay là Luật Đất đai năm 2024, được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 252 của Luật này.

     Luật Đất đai năm 2024 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

     Đối tượng áp dụng của Luật Đất đai 2024 bao gồm:

     - Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai.

     - Người sử dụng đất.

     - Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai.

Tải Luật Đất đai năm 2024 tại đây:

- Luật Đất đai năm 2024 phần 1

- Luật Đất đai năm 2024 phần 2

 

Bài viết cùng chuyên mục