Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Đội ngũ giảng viên Khoa GDTC&QPAN

19/05/2020

Th.s Nguyễn Đặng Xuân Quý

1983

0866 723 612

Trưởng khoa

Th.s Đinh Huy Hải Dương

1977

0912 848 005

Phó trưởng khoa

Th.s Nguyễn Vũ Phương Anh

1990

0943 139 716

Thư ký khoa

Lương Văn Nghĩa

1984

0975 995 828

Giảng viên

Dương Anh Dũng

1990

0985 817 676

Giảng viên

Đoàn Văn Sử

1981

0985 874 238

Giảng viên

Th.s Nguyễn Thị Ngọc

1990

0944 573 903

Giảng viên

Th.s Nguyễn Thị Đăng

1988

0978 676 188

Giảng viên

Lê Văn Sắc

1990

0349 588 729

Giảng viên

Bài viết cùng chuyên mục