Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

GIỚI THIỆU KHOA

1. Lịch sử

Khoa Giáo dục thể chất & Quốc phòng an ninh tiền thân là tổ môn Giáo dục thể chất & Quốc phòng trực thuộc Khoa Cơ sở. Ngày 01/10/2011 theo quyết định của Nhà trường tổ môn Giáo dục thể chất & Quốc phòng được tách riêng thành Khoa Giáo dục thể chất & Quốc phòng an ninh.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa GDTC và QPAN có chức năng tham mưu, giúp cho hiệu trưởng thực hiện công tác 1uản lý hành chánh cấp cơ sở về tổ chức nhân sự, chương trình nội dung, phương pháp đào tạo, trang thiết bị phục vụ đào tạo trình đạo cao đẳng và đại học thuộc chuyên ngành giáo dục thể chất, giáo dục thể chất không chuyên và giáo dục quốc phòng – an ninh. Quản lý các hoạt động khoa học - công nghệ về chuyên môn và các lĩnh vực phụ trách.

Giảng dạy các môn học giáo dục thể chất và  giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh, sinh viên các khóa, các hệ trong toàn trường.

-  Tổ chức và tham gia các hoạt động TDTT của nhà trường, rèn luyện sức khỏe cho sinh viên và CB – GV toàn trường.

-  Huấn luyện đội tuyển các môn thể thao tham gia các giải đấu, hội thao do Trường; Phường: Xã tổ chức. Phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ khác của nhà trường theo quy định cấp quản lý khoa.

- Tham gia xây dựng và phát triển chương trình, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng các trình độ cao đẳng và đại học.

- Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo, chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Biên soạn bài giảng, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo.

- Tổ chức và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ,  giảng viên thuộc khoa GDTC.

3. Lãnh đạo Khoa

- Trưởng khoa: Th.s Nguyễn Đặng Xuân Quý

- Phó trưởng khoa: CN Đinh Huy Hải Dương
4. Tổ chuyên môn

  - Tổ Giáo dục thể chất

  - Tổ Giáo dục quốc phòng – an ninh

5. Liên hệ

- Văn phòng khoa: ĐT: (024) 36857992 - Email: k.thechat@hiec.edu.vn 

- Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Đặng Xuân Quý - ĐT: 0866723612 - Email: quyndxhiec.edu.vn

- Phó trưởng khoa: Th.S Đinh Huy Hải Dương - ĐT: 0912848005 - Email: duongdh@hiec.edu.vn

- Thư ký khoa: ThS. Nguyễn Vũ Phương Anh - ĐT: 0943139716