Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths Nguyễn Minh Lợi

13/05/2020

Ths Nguyễn Minh Lợi – Giảng viên

Số điện thoại: 0912497236

Email: minhloi1405@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: sư phạm kĩ thuật Điện

Thành tích khoa học:

Thiết kế chương trình và Biên soạn giáo trình nghề Điện CN; Điện tử CN.

Quá trình công tác:

-Từ 1990-2018, Trưởng Tổ môn, Khoa Điện, ĐH Công nghiệp Hà Nội.

-Từ 2018-nay, Giảng viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Môn học giảng dạy:

+ Các Môn học cơ sở nghề Điện CN, Điện tử CN.

+ Các môn Chuyên nghành nghề Điện CN, Điện tử CN

+ Các môn Chuyên sâu nghề Điện CN, Điện tử CN

Các giáo trình đã tham gia biên soạn

Chủ trì biên soan giáo trình nghề Điện CN và Điện tử CN, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, 2018

Bài viết cùng chuyên mục