Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths: Lê Thị Thu

15/05/2020

Ths: Lê Thị Thu

Số điện thoại: 0972857722

Email: lethuaba@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

Từ 4/2012 - 2017: thư ký giáo vụ khoa quản trị kinh doanh

2017- 30/7/2018: chuyên viên trung tâm tuyển sinh 1/6/2018: chuyên viên khoa may và thời trang

Bài viết cùng chuyên mục