Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

GIỚI THIỆU KHOA

 

1. Lịch sử

Khoa May và Thời trang là đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội có chức năng đào tạo các ngành, nghề, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực May và Thời trang; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.

Tên giao dịch tiếng Anh: Faculty of Garment & Textile and Fashion Design.

Trụ sở chính đặt tại:

Cơ sở 1 - số 143 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Cơ sở 2 - 106 Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà nội

Khoa May và Thời trang được thành lập ngày 01/5/2017. Khoa đào tạo các hệ (Trung cấp, Cao đẳng, Liên thông Trung cấp - Cao đẳng) cho hai ngành: Công nghệ may và Thiết kế Thời trang.

Hiện tại khoa có 50% Giảng viên có trình độ trên đại học. 100% Giảng viên trong khoa có khả năng giảng dạy lý thuyết và thực hành.

Năm học 2017, khoa tuyển sinh khóa đầu tiên đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nghề Công nghệ May.

Khoa May và Thời Trang xác định con người, chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo là những yếu tố hàng đầu góp phần quyết định chất lượng đào tạo.

2. Lãnh đạo Khoa

Ths. Phạm Thu Cát (Trưởng Khoa)

3. Tổ chuyên môn

 

4. Ngành nghề đào tạo

        Công nghệ may và Thiết kế Thời trang.

5. Mục tiêu, sứ mệnh đào tạo chuyên môn

 

6. Các cơ sở đào tạo

Trụ sở chính đặt tại:

Cơ sở 1 - số 143 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Cơ sở 2 - 106 Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà nội

7. Hệ thống phòng thực hành, xưởng thực hành.

Hiện nay khoa được Nhà trường trang bị cho hệ thống phòng học và máy móc thiết bị giảng dạy gồm:

            + Phòng thực hành thiết kế: 2 phòng

            + Phòng chuẩn bị sản xuất: 1 phòng

            + Phòng thực hành may: 5 phòng

8. Liên hệ

-  Văn phòng khoa: CS 1: 043.555.3996;  CS2:  0243.685.7866  

-  Emal:  k.maythoitrang@hiec.edu.vn

-  Trưởng khoa: Phạm Thu Cát; Điện thoại : 0915632201;  Email:  catpt@hiec.edu.vn

-  Giáo vụ khoa: Phạm Thị Thùy Linh; Điện thoại : 0977267499;  Email:  catpt@hiec.edu.vn