Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

GIỚI THIỆU KHOA

 

1. Lịch sử

Khoa Ngoại ngữ - Khoa học Cơ Bản tiền thân là khoa Cơ sở được tách ra theo Quyết định của Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội từ ngày 01/01/2014. Tiếp đó, theo quyết định 408/QĐ-CĐKT1, Khoa Ngoại ngữ và Khoa Cơ Sở - Cơ bản sáp nhập thành Khoa Ngoại ngữ & Khoa học cơ bản kể từ ngày 15/10/2017.

2. Lãnh đạo Khoa

 

3. Tổ chuyên môn

 

4. Ngành nghề đào tạo

       

5. Mục tiêu, sứ mệnh đào tạo chuyên môn

-  Khoa Ngoại ngữ & KHCB có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác đào tạo theo mục tiêu định hướng, nghiên cứu khoa học.

-  Chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy các môn học về Ngoại ngữ, các môn cơ bản như Toán, Lý, và các nội dung liên quan được giao cho học sinh, sinh viên của nhà trường theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu nhà trường. Các môn học Khoa quản lý bao gồm: Tiếng Anh 1, 2, 3, 4, Tiếng Anh phổ thông, Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch Nhà hàng khách sạn, các môn cơ bản như Toán.

-  Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, của các môn học theo đúng lịch trình và kế hoạch giảng dạy, học tập chung của nhà trường.

-  Biên soạn giáo trình, bài giảng các môn học về ngoại ngữ và các nội dung liên quan theo đúng chương trình, nội dung, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học về giảng dạy ngoại ngữ.

-  Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Khoa, Tổ môn và Nhà trường.

-  Tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo của nhà trường, tổ chức bồi dưỡng, dự giờ, đánh giá tiết giảng của các giảng viên trong Khoa và Tổ môn.

6. Các cơ sở đào tạo

 

7. Hệ thống phòng thực hành, xưởng thực hành.

 

8. Liên hệ

- Văn phòng khoa:  Điện thoại: 04.35562950

Email: k.ngoaingu@hiec.edu.vn ; khoangoaingu.cdkt@gmail.com

Facebook: English Department  https://www.facebook.com/Ngoaingu.eng/