Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Chương trình đào tạo Ngành Tài chính Ngân hàng - Trình độ Cao đẳng

28/12/2020

 

                                      CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề

: Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành, nghề

: 6340202

Trình độ đào tạo

: Cao đẳng

Hình thức đào tạo

: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh

: Tốt nghiệp trung học phổ thông

Thời gian đào tạo

: 3 năm

 

Mã môn học/ mô đun Tên môn học/ mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/ Thí nghiệm/ Thi/ Kiểm tra
Bài tập/ Thảo luận
I Các môn học chung 20 435 157 255 23
MH12001 Giáo dục chính trị 4 75 41 29 5
MH12002 Pháp luật 2 30 18 10 2
MH13001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
MH13002 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 75 36 35 4
MH11001 Tin học  3 75 15 58 2
MH14001 Tiếng Anh 6 120 42 72 6
II Các môn học, mô đun chuyên môn  72 1935 513 1371 51
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 20 570 144 414 12
MH08015 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 45 42 0 3
MH09001 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 45 15 28 2
MH14002 Tiếng Anh nâng cao 4 75 45 26 4
MH08001 Tài chính doanh nghiệp 3 45 42 0 3
MĐ09001 Thực tập trải nghiệm thực tế tại DN 8 360   360  
II.2 Môn học, mô đun CM chung ngành, nghề 26 495 261 207 27
MH08005 Thuế 3 60 27 30 3
MH08016 Kế toán doanh nghiệp 5 90 55 30 5
MH08017 Định giá tài sản 3 45 42 0 3
MH08018 Kỹ năng giao dịch trong kinh doanh ngân hàng 2 45 13 30 2
MH08019 Tài chính quốc tế 3 45 42 0 3
MH08020 Phân tích tài chính doanh nghiệp 4 75 41 30 4
MH08021 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 4 75 41 30 4
MH08022 Thực hành nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 60 0 57 3
II.3 Môn học, mô đun chuyên sâu theo vị trí việc làm của CĐR 26 870 108 750 12
MH08023 Tín dụng ngân hàng 3 45 42   3
MH08024 Quản trị tài chính doanh nghiệp 3 60 27 30 3
MH08025 Kế toán ngân hàng thương mại 3 60 27 30 3
MH08026 Nghiệp vụ quản lý tài chính 3 75 12 60 3
MĐ08003 Thực tập chuyên môn 8 360   360  
Sinh viên lựa chọn thực tập 1 trong 3 vị trí việc làm tại các Ngân hàng thương mại hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực sản xuất, thương mại, xây lắp, xuất nhập khẩu:
- Giao dịch viên
- Nhân viên tín dụng
- Nhân viên kinh doanh  
MĐ08004 Thực tập tốt nghiệp 6 270   270  
Sinh viên lựa chọn thực tập 1 trong 3 vị trí việc làm tại các Ngân hàng thương mại hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực sản xuất, thương mại, xây lắp, xuất nhập khẩu:
- Giao dịch viên
- Nhân viên tín dụng 
- Nhân viên kinh doanh  
Tổng cộng 92 2370 670 1626 74

Bài viết cùng chuyên mục