Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên; Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp; Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương

22/06/2022

Bài viết cùng chuyên mục