Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Công ty Cổ phần công nghệ Sapo thông báo tuyển dụng

10/01/2023

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày Từ ngày 01/01/2023 - 15/02/2023
Thời gian phỏng vấn: Từ ngày 15/02/2023 - 20/02/2023
Thời gian bắt đầu làm việc: Từ 23/02/2023
 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục