Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Giới thiệu Bộ môn

1. Lịch Sử

Bộ môn Du lịch - Khách sạn, tiền thân là Tổ môn Du lịch - Khách sạn thuộc Khoa Kinh tế và Quản lý, được thành lập từ ngày 01 tháng 11 năm 2020. 

2. Lãnh đạo Bộ môn

Trưởng Bộ môn ThS.Lê Thị Nguyên giữ chức vụ quản lý Bộ môn từ khi thành lập năm 2020 đến nay.

3. Ngành nghề đào tạo

Hiện nay Bộ môn Du lịch - Khách sạn đang đào tạo 4 nghề:

  • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: trình độ Cao đẳng

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ cao đẳng là ngành, nghề trực tiếp thực hiện, quản lý và điều phối các hoạt động du lịch lữ hành. Nhiệm vụ của nghề quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành bao gồm: thiết kế chương trình du lịch; tổ chức xúc tiến và bán sản phẩm du lịch; điều hành tổ chức và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch nhằm đảm bảo thực hiện tốt việc chăm sóc khách hàng để duy trì thị phần, thiết lập và duy trì tốt các mối quan hệ với đối tác; đảm bảo an toàn, an ninh cho khách hàng theo quy định; quản lý, giám sát nhân sự và đánh giá kết quả công việc một cách chặt chẽ nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

  • Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: trình độ Cao đẳng

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống trình độ cao đẳng là ngành, nghề chuyên tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động trong kinh doanh nhà hàng và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, resort cao cấp  và các cơ sở kinh doanh ăn uống với các hình thức phục vụ đa dạng phong phú, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

  • Du lịch và lữ hành: Trình độ Trung cấp

Nghề du lịch và lữ hành trình độ trung cấp là ngành, nghề trực tiếp thực hiện, quản lý và điều phối các hoạt động du lịch lữ hành. Nhiệm vụ của nghề du lịch và lữ hành bao gồm: thiết kế chương trình du lịch; tổ chức xúc tiến và bán sản phẩm du lịch; điều hành tổ chức và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch nhằm đảm bảo thực hiện tốt việc chăm sóc khách hàng để duy trì thị phần, thiết lập và duy trì tốt các mối quan hệ với đối tác; đảm bảo an toàn, an ninh cho khách hàng theo quy định; quản lý, giám sát nhân sự và đánh giá kết quả công việc một cách chặt chẽ nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

  • Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn: Trình độ Trung cấp

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn trình độ trung cấp là ngành, nghề quản lý trực tiếp, hàng ngày các bộ phận trực tiếp và gián tiếp phục vụ khách du lịch trong khách sạn, nhà hàng như: buồng, lễ tân, nhà hàng, chế biến món ăn, kinh doanh - tiếp thị, nhân sự, an ninh, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

4. Mục tiêu, sứ mệnh đào tạo chuyên môn

- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng trở xuống và đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực Du lịch và Khách sạn. Liên kết đào tạo ở các trình độ cao hơn;

- Đào tạo sinh viên, học sinh có kỹ năng, kiến thức đảm bảo đủ tiêu chuẩn đầu ra của ngành nghề, sinh viên, học sinh ra trường dễ dàng tìm kiếm được công việc với thu nhập tốt.

5. Các cơ sở đào tạo

Bộ môn Du lịch - Khách sạn thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu tại 2 cơ sở:

Cơ sở 1: 143 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Cơ sở 2: 106 Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội

6. Hệ thống phòng thực hành, xưởng thực hành

Hiện nay, khoa có 04 phòng thực hành với đầy đủ trang thiết bị hiện đại để thực hành cho các ngành nghề đào tạo:

  • 01 phòng thực hành Lễ tân
  • 01 phòng thực hành Buồng
  • 01 phòng thực hành Bàn & Bar
  • 01 phòng thực hành Bếp

7. Liên hệ

-  Email bộ môn:   k.dulichkhachsan@hiec.edu.vn

-  Trưởng bộ môn: ThS.Lê Thị Nguyên ; Điện thoại: 0962836413

-  Giáo vụ khoa: Phan Thị Mai; Điện thoại: 0367728886