Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

CN. Nguyễn Thị Vân Anh

16/02/2023

 

Họ & tên: Nguyễn Thị Vân Anh

Ngày sinh: 29/06/1997

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Giảng viên

SĐT: 0394.17.8668

Email: vananh.nt2906@gmail.com

Môn giảng dạy: Địa lý du lịch, Du lịch bền vững

Bài viết cùng chuyên mục