Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths. Lê Thanh Huyền

01/11/2022

ThS. Lê Thanh Huyền

Số điện thoại: 0904165129

Email: huyentranglinh93@gmail.com

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tổng hợp

Quá trình công tác:

  • Từ 2012 - 2020, Giảng viên Khoa Kinh tế và quản lý, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội
  • Từ 2020 - nay: Giảng viên Bộ môn Du lịch - khách sạn, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Bài viết cùng chuyên mục