Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

ThS. Nguyễn Thị Hường

16/02/2023

Họ tên : Nguyễn Thị Hường

Chức vụ : Giảng viên

SĐT : 0971539338

Email : linhhuong229@gmail.com

Trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Môn giảng dạy: Quản trị chất lượng, Quản trị doanh nghiệp, Kinh tế học, Tâm lý kinh doanh,....

Bài viết cùng chuyên mục