Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ks. Vũ Thị Vân

15/05/2020

Ks. Vũ Thị Vân - Giảng viên

Số điện thoại: 0979508237

Email: vuvan.237@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ May. 

Quá trình công tác:

• Từ 07/2017 đến nay: Giảng viên trường Cao đẳngKinh tế Công nghiệp Hà Nội

Môn học giảng dạy:

• Thiết bị may

• Vật liệu may

• Công nghệ may

• Thiết kế trang phục 1,2

Các giáo trình đã tham gia biên soạn:

• Thiết bị may công nghiệp.

• Thiết kế trang phục 1.

• Thiết kế trang phục 2

 

Bài viết cùng chuyên mục