Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths. Hoàng Thị Hồng Thơ

15/05/2020

Ths. Hoàng Thị Hồng Thơ - Giảng viên

Số điện thoại: 0975715682

Email: Hoanghongtho90@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công nghệ vật liệu dệt may.

Quá trình công tác:

· Từ 07/2017 đến nay: Giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Môn học giảng dạy:

· Cơ sở thiết kế trang phục.

. Thiết bị may

· Công nghệ may 

· Thiết kế trang phục 1,2.

· Thực hành Thiết kế trang phục 1,2.

Các giáo trình đã tham gia biên soạn:

· Cơ sở thiết kế trang phục.

· Vẽ mỹ thuật

· Thiết kế trang phục 1.

· Thiết kế trang phục 2.

Bài viết cùng chuyên mục