Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN
Tin nổi bật

Kế hoạch Bồi dưỡng thanh niên ưu tú phát triển tổ chức Đoàn TNCS HCM nhà trường năm học 2023-2024

16/04/2024

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, hăng hái học tập và lao động sáng tạo, giàu nhiệt huyết trong phong trào thanh niên tại Trường.

- Nâng cao vai trò của các cấp bộ đoàn trong việc chủ động chăm lo bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đoàn viên mới. Gắn việc kết nạp đoàn viên mới với việc xây dựng củng cố nâng cao chất lượng của tổ chức Đoàn.

- Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2024), hướng tới kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024)

2. Yêu cầu

- Đảm bảo tiêu chuẩn của người được kết nạp vào Đoàn, chú trọng bồi dưỡng kết nạp thanh niên ưu tú, tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.

- Kết nạp đoàn viên mới – Lớp đoàn viên nhằm tạo ra phong trào sôi nổi, gây ấn tượng, cảm xúc, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào trong thanh niên khi đứng vào hàng ngũ của Đoàn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác

1.1. Ban Chỉ đạo

- Đ/c Trịnh Quyết Thắng, Bí thư Đoàn Trường           - Trưởng ban.

- Đ/c Nguyễn Thị My Ly, Phó bí thư Đoàn trường    - Phó Trưởng ban phụ trách CS2.

- Đ/c Đỗ Đăng Hoạt, UVTV Đoàn trường                  - Phó Trưởng ban phụ trách CS1.

1.2. Các tổ công tác

Tổ số 1 phụ trách cơ sở 1:

- Đ/c Đỗ Đăng Hoạt - UVTV Đoàn trường                                              - Tổ trưởng

 - Đ/c Nguyễn Thị Mai Hương - UV BCH Đoàn trường                          - Thành viên

- Đ/c Dương Anh Dũng - UV BCH Đoàn trường                                    - Thành viên

- Đ/c Đỗ Thu Hương – BT Liên chi đoàn 2                                              - Thành viên

Tổ số 2 phụ trách cơ sở 2:

 - Đ/c Nguyễn Thị My Ly - Phó bí thư Đoàn trường                                - Tổ trưởng

- Đ/c Nguyễn Tuấn Dương - UV BCH Đoàn trường                               - Thành viên

- Đ/c Hoàng Thị Nga –  BT Liên chi đoàn GDNN-PT                             - Thành viên

- Đ/c Phạm Văn Hiệp – BT Liên chi đoàn 3                                             - Thành viên

- Đ/c Vũ Thị Dung – BT Liên chi đoàn 1                                                  - Thành viên

2. Các nội dung thực hiện

2.1. Xét chọn thanh niên ưu tú đưa vào nguồn kết nạp Đoàn

* Đối tượng: học sinh khối lớp 10,11,12 năm học 2023 – 2024 và sinh viên cao đẳng.

* Tiêu chuẩn xét chọn:

- Thanh niên có nguyện vọng vào Đoàn, hăng hái tham gia các hoạt động do trường, chi đoàn lớp học, tổ chức, có uy tín với thanh niên;

- Có học lực từ Khá trở lên, Rèn luyện xếp loại khá;

- Không bị kỷ luật do vi phạm nội quy của nhà trường trong năm học, không vi phạm pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội;

* Số lượng: theo kết quả xét chọn thanh niên đủ điều kiện, tiêu chuẩn

* Thực hiện:

Các chi đoàn rà soát số lượng thanh niên chưa kết nạp Đoàn. Tiến hành phân loại, đánh giá lựa chọn thanh niên đủ tiêu chuẩn để đưa vào nguồn kết nạp Đoàn. Lập danh sách các thanh niên ưu tú đề nghị xét kết nạp đoàn, có xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm (biểu mẫu theo Phụ lục 1). Danh sách gửi về Văn phòng Đoàn trường hạn cuối ngày 17/04/2024.

Ban Chỉ đạo và các Tổ trưởng Tổ công tác phân công cán bộ đoàn giúp đỡ, nhằm phát huy vai trò của cán bộ đoàn trong việc vận động và bồi dưỡng thanh niên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đoàn.

2. Tổ chức bồi dưỡng đối tượng Đoàn và kết nạp đoàn viên mới

 1. Bồi dưỡng đối tượng Đoàn

* Thời gian: Các Tổ công tác căn cứ tình hình thực tế xác định thời gian tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng đoàn tại mỗi cơ sở

* Địa điểm: Hội trường tầng 9 CS1 và Hội trường C3.3 CS2 hoặc tổ chức online (căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm tổ chức bồi dưỡng đối tượng Đoàn)

* Nội dung bồi dưỡng đối tượng Đoàn: tập trung vào các nội dung:

 • Một số vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam
 • Một số vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • Phấn đấu để trở thành người đoàn viên
 • Hướng dẫn làm sổ và thẻ đoàn viên

* Thực hiện:

Ban Chỉ đạo và các Tổ trưởng Tổ công tác phân công cán bộ đoàn để tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng Đoàn.

Các thanh niên ưu tú là đối tượng đoàn đến tham dự đầy đủ theo đúng thời gian được thông báo; trang phục, tác phong phù hợp với môi trường học đường.

 1. Kết nạp đoàn viên mới

* Thời gian: 11h15’, thứ 6, ngày 19/04/2024

* Địa điểm: Hội trường tầng 9, cơ sở 1 và Hội trường C3.3, cơ sở 2

* Nội dung buổi lễ: các nội dung chính:

 • Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
 • Thông qua Nghị quyết kết nạp Đoàn viên mới
 • Đại diện BCH Đoàn trường giao nhiệm vụ cho Đoàn viên mới
 • Đại diện BCH Đoàn trường trao thẻ và huy hiệu đoàn cho Đoàn viên mới
 • Đại diện Đoàn viên mới đọc lời tuyên thệ
 • Bế mạc

* Thực hiện:

Ban Chỉ đạo và các Tổ trưởng Tổ công tác phân công cán bộ đoàn hướng dẫn các chi đoàn tổ chức buổi lễ theo đúng quy định.

GVCN phối hợp với cán bộ đoàn được phân công phụ trách chi đoàn thống nhất thời gian tổ chức lễ kết nạp cho chi đoàn lớp học, hướng dẫn, đôn đốc các thanh niên ưu tú là đối tượng đoàn thực hiện tốt kế hoạch.

Toàn thể đội viên và đoàn viên của lớp học tham dự và thực hiện các nội dung chương trình buổi lễ.

Bài viết cùng chuyên mục