Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

CN. Nguyễn Thu Huyền

15/05/2020

CN. Nguyễn Thu Huyền

Số điện thoại: 0989787732

Email: huyennt@hiec.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin

Quá trình công tác:

- Từ 2005 - 2019: Giảng viên CNTT tại trường nghề 18 Bộ quốc phòng

- Từ 2019-nay, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Môn học giảng dạy:

+ Các môn đồ hoạ

+ Thiết kế web

+ Các môn vềThương mại điện tử

Bài viết cùng chuyên mục