Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths. Đỗ Phương Dung

15/05/2020

Ths. Đỗ Phương Dung

Số điện thoại: 00941901383

Email: dungdp@hiec.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ. Công nghệ thông tin; 

Quá trình công tác:

- Từ 2005-nay, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Môn học giảng dạy:

+ Thiết kế web

+ Quản trị cơ sở dữ liệu

+ Các môn: Lập trình C, C#, VB.net, Java, Android

+ Mạng máy tính

Bài viết cùng chuyên mục