Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

KS. Phạm Huy Hiển

16/05/2020

Ths. Phạm Huy Hiển

Số điện thoại: 090762021612

Email: hienph@hiec.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin; 

Quá trình công tác:

- Từ 2011-nay, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Môn học giảng dạy:

+ Các môn về Quản trị mạng

+ Các môn về Thương mại điện tử

Bài viết cùng chuyên mục