Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Ths. Đỗ Đăng Hoạt

16/05/2020

Ths. Đỗ Đăng Hoạt

Số điện thoại: 0989841517

Email: hoatdd@hiec.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin; 

Quá trình công tác:

- Từ 2011-nay, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Môn học giảng dạy:

+ Quản trị Cơ sở dữ liệu

+ Thiết kế web

+ Quản trị mạng

+ Các môn về Đồ hoạ

Bài viết cùng chuyên mục