Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

KS. Trần Quang Huy

16/05/2020

Kỹ sư Trần Quang Huy

Số điện thoại:0988612383

Email: huytq@hiec.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT

Quá trình công tác:

- Từ 2013-nay, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Môn học giảng dạy:

+ Các môn về Quản trị mạng

+ Các môn về Thương mại điện tử

Bài viết cùng chuyên mục