Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

KS. Nguyễn Thị Bích Hà

15/05/2020

Kỹ sư Nguyễn Thị Bích Hà

Số điện thoại: 0981824376

Email: hanb@hiec.edu.vn

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Công nghệ thông tin

Quá trình công tác:

- Từ 2007-nay, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Môn học giảng dạy:

+ Cơ sở dữ liệu.

+ Quản trị cơ sở dữ liệu

+ Thiết kế web

+ Lập trình web

+ Các môn: Thương mại điện tử

Bài viết cùng chuyên mục